cmxseed สังคมราตรี

Seed market => ปรึกษา ทุกปัญหาเรื่อง บ้านและที่ดิน => ข้อความที่เริ่มโดย: etatae333 ที่ 09 ตุลาคม 2014, 14:42:02

หัวข้อ: 8 เมกะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
เริ่มหัวข้อโดย: etatae333 ที่ 09 ตุลาคม 2014, 14:42:02
8 เมกะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

(https://image.ohozaa.com/i/655/8w2Nle.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVIoaeuOQAWw6l)

จากปัญหาภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย ตลอดจนกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้กลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีความโน้มเอียงและเคลื่อนไปในทิศทางที่
คล้ายคลึงกัน โดยจะเดินไปภายใต้ 8 แนวทางหลัก หรือที่เรียกกันว่า "8 เมกะเทรนด์"


อนุชา กุลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนและนักวิชาการ ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ
หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นมาก สามารถ
ทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้ดี และมีสภาพคล่องสูงในอนาคต ประกอบด้วย


1 .อสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ (Green Design)

(https://image.ohozaa.com/i/665/9ipRBd.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVJ67B3Rtgp6cD)

เรียกว่าอาคารสีเขียว หรืออาคารประหยัดพลังงาน จัดเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง
แนวคิดนี้จริงๆ แล้วก็คือ อสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่

ตัวอย่าง ออกแบบโดยใช้สีสว่างไม่มืดครึ้มเพื่อประหยัดไฟ เน้นใช้ต้นไม้มาทำให้เกิดความร่มเย็นตามธรรมชาติ ทำ
ให้ประหยัดโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ หลังคาอาจประยุกต์ติดแผ่นโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยผลิตไฟฟ้าใช้ภายใน ซึ่ง
นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานได้แล้ว ยังจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษด้วย หรือออกแบบระบบน้ำใช้และน้ำทิ้ง
ภายในให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก2 .การพัฒนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development)

(https://image.ohozaa.com/i/gd6/TxdhOG.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVIK8UMzimKiRR)

จัดเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจลักษณะหนึ่งที่กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน คือการสร้างชุมชนที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ด้วย ซึ่งจะเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตได้อีกทางหนึ่ง3 .อสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงภัยธรรมชาติและภัยการก่อการร้าย (Terrorism)

(https://image.ohozaa.com/i/ga2/Vn8P8c.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVJ67B3TOqO8zC)

การก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้แนวคิดการเลือกอสังหาริมทรัพย์ของคนจำนวนมากคำนึงถึงความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการอยู่อาศัยมากขึ้น แนวโน้มในลักษณะนี้ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารกลายเป็น
สิ่งจำเป็นที่คนจะต้องใช้พิจารณาเลือกซื้อ รวมไปถึงระบบสำรอง ไฟฟ้าและน้ำในยามฉุกเฉิน4 .ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับอาคารทำเลที่อยู่ใกล้ที่ทำงานจัดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ

(https://image.ohozaa.com/i/520/hadRz9.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVI2bydnlrxMSq)

สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เพราะคนเราทุกคนล้วนต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการทำงานแทบทั้งสิ้น
และที่ทำงานส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในเมือง5 .อาคารที่จอดรถ (Parking Trend)

(https://image.ohozaa.com/i/761/seTGEv.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVIoaeuWkpv4cB)

ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกกำลังเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัยในบริเวณใจกลางเมือง ดังนั้น โครงการใดที่มีที่จอดรถ
มากกว่าและสะดวก จะทำให้เป็นที่ต้องการและมีราคามากกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้
"ที่จอดรถอัจฉริยะ" หรือลิฟต์จอดรถที่จอดรถแบบซ้อนคันได้จะเป็นเทคโนโลยีที่ผู้พัฒนาโครงการสนใจมากขึ้น6 .อสังหาริมทรัพย์รองรับพลังงานมีจำกัด (Energy Supply Trend)

(https://image.ohozaa.com/i/1c4/9dn125.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVIK8UMsCQ1LxJ)

เพื่อรับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และปริมาณอสังหาริมทรัพย์ที่มีมากขึ้น
ขณะที่พลังงานมีจำกัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบการสำรองพลังงานจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เช่น ระบบโซลาร์เซลล์ เป็นต้น7 .อสังหาริมทรัพย์แบบไร้สายและ สมาร์ทลีฟวิ่ง

(https://image.ohozaa.com/i/3fe/LGGCBP.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVIoaeuTshm9ku)

ในส่วนของระบบการสื่อสารแบบไร้สายกำลังเป็นแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
เพราะช่วยให้เกิดความสะดวกมากขึ้น โดยแนวโน้มในอนาคต ผู้พัฒนาโครงการและผู้ให้บริการระบบสื่อสาร
ทั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในอาคาร ระบบสัญญาณเคเบิลภายใน
จะลงทุนร่วมกันในการติดตั้งระบบการสื่อสารภายในอาคารมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาคาร และตอบรับไลฟ์สไตล์
ของผู้บริโภครุ่นใหม่8 .ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เทรนด์หนึ่งที่นับวันจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกประเทศทั่วโลก

(https://image.ohozaa.com/i/5bd/fkdYe5.jpg) (https://image.ohozaa.com/view2/xTuVIoaeuXC951yg)

คือสภาวะที่ชุมชนหรือสังคมของประชากรทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากสังคมหนุ่มสาวไปสู่สังคมผู้สูงอายุเด่นชัด มากขึ้น
การเกิดเทรนด์นี้ขึ้นมาเป็นผล มาจากการควบคุมประชากร ทำให้ประชากรหนุ่มสาวลดลง

ขณะที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพทำให้นับวันจะมีแต่คนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือมักชอบอยู่ในทำเลที่มีอากาศดี เป็นที่อยู่
อาศัยที่ไม่ใหญ่นัก อาจเป็นคอนโดหรือบ้านที่มีลักษณะเฉพาะตัว และมีสิ่งอำนวยความสะดวก จึงเป็นโอกาสสำหรับ
นักพัฒนาหรือนักลงทุนไปโดยปริยาย
หัวข้อ: Re: 8 เมกะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
เริ่มหัวข้อโดย: Jokerhiphopbase ที่ 31 พฤษภาคม 2015, 22:31:39
ขอบคุณครับ